Dark Necron
Nastenka / Message Board  Pomoc / Help  Virtual/Numbers

Oznacenie reviru Slovenskeho rybarskeho zvazu

Revir je okrem nazvu oznaceny aj kodom v tvare O-RRRR-C-U

  O - Oblast:

    1 - Bratislavska
    2 - Zapadoslovenska
    3 - Stredoslovenska
    4 - Vychodoslovenska

RRRR - Revir (stvormiestne cislo)

  C - Charakter vody:

    1 - kaprova
    2 - kaprova s vyskytom hlavatky
    3
    4 - lososova pstruhova
    5 - lososova lipnova
    6 - lososova lipnova s vyskytom hlavatky

  U - Ucel:

    1 - lovny rybarsky revir
    2 - chovny rybarsky revir
    3 - chranena rybarska oblast (CHRO)
    4 - lovenie ryb a ich pustanie (CHAP)
    5
    6
    7 - vypusteny revir

               ^(")^

SELP RecordsOmen's Web EngineXANT